Khám chữa bệnh tại Hợp Nhân

🍂🍂🍂 𝐊𝐢̉ 𝐧𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐲 𝐭𝐡𝐮𝐨̂́𝐜 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝟐𝟕.𝟎𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟒

26/02/2024, 4:57:54 Chiều |Sự kiện|0 Comments

Kỉ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.02.2024 Y Khoa Hợp Nhân vinh dự được đón tiếp các cơ quan, ban ngành trong Quận Phú nhuận (Đảng Ủy-UBND-UBMTTQVN Quận, Liên đoàn lao [...]