Ngày hạnh phúc

Chúng con được đón Thầy và Tăng đoàn Tổ đình Bửu Long

Sādhu! Sādhu! Lành thay!