Giới thiệu

Giới thiệu chung

Với mong muốn tìm hạnh phúc cho mình và cho người ngay từng khoảnh khắc (trên từng hành động và cảm xúc) bằng chính nguồn lực của mình. Hợp Nhân được thành lập theo mô hình doanh nghiệp có định hướng xã hội (social business venture), không vì lợi nhuận.

Về Hợp Nhân (HTV)

Điểm sáng chăm sóc sức khỏe ban đầu của y tế tư nhân Phóng sự Tháng 8/2020 của HTV7

Giới thiệu phòng khám đa khoa Hợp Nhân

Là một phòng khám được thành lập theo mô hình hoạt động xã hội, do đó hoạt động chuyên môn của Y khoa Hợp Nhân cũng được đầu tư nhiều chuyên khoa khám bệnh với các thiết bị hiện đại, cần thiết nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu chuyên môn của mình

Sứ mệnh

Y khoa Hợp Nhân được thành lập theo mô hình doanh nghiệp có định hướng xã hội (social business venture), không vì lợi nhuận. Lợi nhuận (nếu có) sẽ được sử dụng để đóng góp cho xã hội.

Ý nghĩa logo

Là biểu tượng của công ty được thể hiện qua hình vẽ, nhằm giúp mọi người nhận biết giá trị cốt lõi của Hợp Nhân một cách súc tích và đơn giản nhất.

Cơ cấu tổ chức

Để thực hiện tốt sứ mệnh của mình, Y khoa Hợp Nhân tổ chức công ty gồm văn phòng điều hành và chi nhánh là nơi thực hiện trực tiếp công tác khám chữa bệnh.