Chi phí mua thẻ BHYT hộ gia đình (GD) áp dụng từ ngày 01/07/2018

Kể từ 01/07/2018 chi phí mua thẻ BHYT hộ gia đình (GD) thay đổi từ 702.000đ/12 tháng tăng lên 750.600đ/12 tháng.

Tuy nhiên khi toàn bộ các thành viên trong gia đình cùng tham gia BHYT thì mức đóng BHYT sẽ được xem xét giảm trừ như sau:
Người thứ 1: đóng đủ theo mức quy định
Người thứ 2: = 70% mức đóng người thứ 1 (tương đương 525.420đ/12 tháng)
Người thứ 3: = 60% mức đóng người thứ 1 (tương đương 450.360đ/12 tháng)
Người thứ 4: = 50% mức đóng người thứ 1 (tương đương 375.300đ/12 tháng)
Người thứ 5 trở đi: = 40% mức đóng người thứ 1 (tương đương 300.240đ/12 tháng)