Quyền lợi của người tham gia BHYT

Cập nhật quyền lợi đối với thẻ BHYT

25/12/2020, 4:33:29 Chiều |Quyền lợi BHYT|0 Comments

Cập nhật quyền lợi đối với thẻ BHYT có nơi đăng ký KCB ban đầu tại Phòng khám đa khoa Hợp Nhân (79-536) Kể từ ngày 1/1/2020 Người bệnh được hưởng % chi phí điều trị nội trú trong phạm vi hưởng theo mức hưởng BHYT tại bệnh viện tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.

Thanh toán chi phí trực tiếp cho người có thẻ BHYT tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương khi khám chữa bệnh tại Hợp Nhân

08/03/2019, 9:21:58 Sáng |Quyền lợi BHYT|0 Comments

Người có thẻ BHYT có nơi đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương được BHXH thanh toán chi phí trực tiếp khi khám chữa bệnh tại phòng khám đa khoa Hợp Nhân.