Thông tin Bác sĩ

BSCKII. Huỳnh Thị Hồng Anh

Chuyên khoa Nội

Số CCHN: 000613/HCM-CCHN

BSCKI. Đỗ Thị Liên

Chuyên khoa Nội

Số CCHN: 000208/HCM-CCHN

BSCKI. Đỗ Thị Thu Thảo

Chuyên khoa Nội

Số CCHN: 001687/HCM-CCHN

BSCKI. Dương Bích Thủy

Chuyên khoa Nội

Số CCHN: 002475/HCM-CCHN

BS. Phạm Thị Phụng

Chuyên khoa Nội

Số CCHN: 0017119/HCM-CCHN

BS. Đặng Trịnh Cao Triệu

Chuyên khoa Nội – Nội tim mạch

Số CCHN: 038322/HCM-CCHN

BSCKII. Ngô Văn Thành

Chuyên khoa Nội

Số CCHN:003628/HCM -CCHN

BSCKI. Nguyễn Thị Bảo Châu

Chuyên khoa Nội

Số CCHN: 0026128/BYT-CCHN

BSCKI. Nguyễn Thu Hà

Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Số CCHN: 005832/GL-CCHN

BSCKI. Trần Đình Phương Trân

Chuyên khoa Nội

Số CCHN: 044754/HCM-CCHN

Bs. Nguyễn Văn An

Chuyên khoa Ngoại

Số CCHN: 0024323/HCM-CCHN

BSCKI. Trần Anh Tuấn

Chuyên khoa Nội soi tiêu hóa

Số CCHN: 011721/HCM-CCHN

BS. Trần Thị Thanh Tâm

Chuyên khoa Da Liễu

Số CCHN: 007225/KH-CCHN

BS.CKI H Hiệp Mdrang

Chuyên khoa Da Liễu

Số CCHN: 009414/ĐL-CCHN

BSCKI. Lê Minh Nhựt

Chuyên khoa Tai Mũi Họng

BS. Phan Thị Diệp Dung

Chuyên khoa Sản Phụ khoa

BSCKI. Huỳnh Công Hiếu

Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Số CCHN: 001844/HCM-CCHN

BS. Giang Tú

Chuyên khoa Răng hàm mặt

Số CCHN: 008503/HCM-CCHN

BS. Hoàng Thị Bích Hiền

Chuyên khoa Răng hàm mặt

Số CCHN: 038690/HCM-CCHN

BSCKI. Võ Thiên Nhàn

Chuyên khoa Phục hồi chức năng

Số CCHN: 001047/HCM-CCHN

BS. Nguyễn Thanh Hồng Nhung

Chuyên khoa Nội soi tiêu hóa

Số CCHN: 004494/QB-CCHN

BSCKI. Lê Hoàng Yến

Chuyên khoa Mắt

Số CCHN: 006290/HCM-CCHN

DSCKI. Trần Thị Hồng Châu

CN Dược lý và dược lâm sàng

Số CCHN: 1212/HCM-CCHND

BS. Nguyễn Viết Diễn

Chuyên khoa Phục hồi chức năng

Số CCHN: 002923/PY-CCHN

DS. Ngô Như Ý

Dược sĩ trung học

DS. Trịnh Thị Thanh Trúc

Dược sĩ Đại học

DS. Trần Thị Thu Thảo

Dược sĩ Cao đẳng

Đào Thị Kim Tuyến

Điều dưỡng

Số CCHN: 001331/HCM-CCHN

Võ Thị Thùy Ân

Điều dưỡng

Số CCHN: 052118/HCM-CCHN

Hồ Thị Thúy Hằng

Điều dưỡng

Số CCHN: 001293/HCM-CCHN

Huỳnh Thị Huyền Trân

Điều dưỡng

Số CCHN: 0003067/LA-CCHN

Lê Thị Việt Hồng

Điều dưỡng

Số CCHN: 005596/HCM-CCHN

Hoàng Quốc Anh

Điều dưỡng

Số CCHN: 043067/HCM-CCHN

Ngô Thị Thùy Linh

Điều dưỡng

Số CCHN: 004140/HCM-CCHN

Đinh Thị Quỳnh

Điều dưỡng

Nguyễn Thị Hiền

Điều dưỡng

Đỗ Thị Minh Khánh

Điều dưỡng

Bùi Thị Ngọc Thư

Điều dưỡng

Phạm Chí Tâm

KTV. Phục hồi chức năng

Số CCHN: 017236/HCM-CCHN

Lê Nguyên Vũ

KTV. Khoa Xét nghiệm

Số CCHN: 0029308/HCM-CCHN

Trần Thị Diện

KTV. Khoa Xét nghiệm

Lê Thị Ngọc Ánh

KTV. Khoa Xét nghiệm

Số CCHN: 050950/HCM-CCHN

Phạm Nguyễn Hải Bằng

KTV. Khoa Xét nghiệm

Nguyễn Thị Xuân Nhân

KTV. Khoa Xét nghiệm

Trịnh Việt Khoa

KTV Chẩn đoán hình ảnh

Số CCHN: 0035780/HCM-CCHN