Thông tin Bác sĩ

BSCKII. Ngô Văn Thành

Chuyên khoa Nội

Số CCHN:003628/HCM -CCHN

Phụ trách chuyên môn kỹ thuật Phòng khám

BSCKII. Huỳnh Thị Hồng Anh

Chuyên khoa Nội

Số CCHN: 000613/HCM-CCHN

BSCKI. Đỗ Thị Liên

Chuyên khoa Nội

Số CCHN: 000208/HCM-CCHN

BSCKI. Đỗ Thị Thu Thảo

Chuyên khoa Nội

Số CCHN: 001687/HCM-CCHN

BSCKI. Dương Bích Thủy

Chuyên khoa Nội

Số CCHN: 002475/HCM-CCHN

BS. Phạm Thị Phụng

Chuyên khoa Nội

Số CCHN: 0017119/HCM-CCHN

BSCKI. Nguyễn Thị Bảo Châu

Chuyên khoa Nội

Số CCHN: 0026128/BYT-CCHN

BSCKI. Trần Đình Phương Trân

Chuyên khoa Nội

Số CCHN: 044754/HCM-CCHN

Bs. Nguyễn Văn An

Chuyên khoa Ngoại

Số CCHN: 0024323/HCM-CCHN

BSCKI. Huỳnh Công Hiếu

Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Số CCHN: 001844/HCM-CCHN

BSCKI. Nguyễn Thu Hà

Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Số CCHN: 005832/GL-CCHN

BSCKI. Trần Anh Tuấn

Chuyên khoa Nội soi tiêu hóa

Số CCHN: 011721/HCM-CCHN

BSCKI. Lê Hoàng Yến

Chuyên khoa Mắt

Số CCHN: 006290/HCM-CCHN

BS. Nguyễn Viết Diễn

Chuyên khoa Phục hồi chức năng

Số CCHN: 002923/PY-CCHN

BSCKI. Trần Thị Thanh Tâm

Chuyên khoa Da Liễu

Số CCHN: 007225/KH-CCHN

BS.CKI H Hiệp Mdrang

Chuyên khoa Da Liễu

Số CCHN: 009414/ĐL-CCHN

BSCKI. Lê Minh Nhựt

Chuyên khoa Tai Mũi Họng

Số CCHN: 014059/HCM-CCHN

BS. Phan Thị Diệp Dung

Chuyên khoa Sản Phụ khoa

Số CCHN: 052263/HCM-CCHN

BS. Giang Tú

Chuyên khoa Răng hàm mặt

Số CCHN: 008503/HCM-CCHN

BS. Hoàng Thị Bích Hiền

Chuyên khoa Răng hàm mặt

Số CCHN: 038690/HCM-CCHN

BSCKI. Võ Thiên Nhàn

Chuyên khoa Phục hồi chức năng

Số CCHN: 001047/HCM-CCHN

DS. Tôn Nữ Quỳnh Như

Dược sĩ Đại học

Số CCHN: 5246/CCHND

DSCKI. Trần Thị Hồng Châu

CN Dược lý và dược lâm sàng

Số CCHN: 1212/HCM-CCHND

DS. Trịnh Thị Thanh Trúc

Dược sĩ Đại học

DS. Ngô Như Ý

Dược sĩ trung học

DS. Trần Thị Thu Thảo

Dược sĩ Cao đẳng

Đào Thị Kim Tuyến

Điều dưỡng

Số CCHN: 001331/HCM-CCHN

Lê Thị Việt Hồng

Điều dưỡng

Số CCHN: 005596/HCM-CCHN

Võ Thị Thùy Ân

Điều dưỡng

Số CCHN: 052118/HCM-CCHN

Hoàng Quốc Anh

Điều dưỡng

Số CCHN: 043067/HCM-CCHN

Hồ Thị Thúy Hằng

Điều dưỡng

Số CCHN: 001293/HCM-CCHN

Huỳnh Thị Huyền Trân

Điều dưỡng

Số CCHN: 0003067/LA-CCHN

Nguyễn Thị Hiền

Điều dưỡng

Số CCHN: 057600/HCM-CCHN

Bùi Thị Ngọc Thư

Điều dưỡng

Số CCHN: 057676/HCM-CCHN

Đinh Thị Quỳnh

Điều dưỡng

Số CCHN: 057676/HCM-CCHN

Đỗ Thị Minh Khánh

Điều dưỡng

Nguyễn Thị Mỹ Phượng

KTV. Khoa xét nghiệm

Số CCHN: 038808/HCM-CCHN

Phạm Chí Tâm

KTV. Phục hồi chức năng

Số CCHN: 017236/HCM-CCHN

Lê Thị Ngọc Ánh

KTV. Khoa Xét nghiệm

Số CCHN: 050950/HCM-CCHN

Lê Nguyên Vũ

KTV. Khoa Xét nghiệm

Số CCHN: 0029308/HCM-CCHN

Trần Thị Diện

KTV. Khoa Xét nghiệm

Số CCHN: 0557527/HCM-CCHN

Phạm Nguyễn Hải Bằng

KTV. Khoa Xét nghiệm

Nguyễn Thị Xuân Nhân

KTV. Khoa Xét nghiệm

Trịnh Việt Khoa

KTV Chẩn đoán hình ảnh

Số CCHN: 0035780/HCM-CCHN