Thông tin Bác sĩ

BSCKII. Huỳnh Thị Hồng Anh

Chuyên khoa Nội

Số CCHN: 000613/HCM-CCHN

BSCKI. Đỗ Thị Liên

Chuyên khoa Nội

Số CCHN: 000208/HCM-CCHN

BSCKI. Đỗ Thị Thu Thảo

Chuyên khoa Nội

Số CCHN: 001687/HCM-CCHN

BSCKI. Dương Bích Thủy

Chuyên khoa Nội

Số CCHN: 002475/HCM-CCHN

BS. Phạm Thị Phụng

Chuyên khoa Nội

Số CCHN: 0017119/HCM-CCHN

BS. Đặng Trịnh Cao Triệu

Chuyên khoa Nội – Nội tim mạch

Số CCHN: 038322/HCM-CCHN

Th.BS. Trần Tố Linh

Chuyên khoa Nội

Số CCHN: 024318/HCM-CCHN

BSCKI. Nguyễn Thị Bảo Châu

Chuyên khoa Nội

Số CCHN: 0026128/BYT-CCHN

BSCKII. Ngô Văn Thành

Chuyên khoa Nội

Số CCHN:003628/HCM -CCHN

Bs. Nguyễn Văn An

Chuyên khoa Ngoại

Số CCHN: 0024323/HCM-CCHN

BSCKI. Lê Thị Hoàng Yến

Chuyên khoa Sản phụ khoa

Số CCHN: 0002057/ĐT-CCHN

ThS. BS. Đỗ Minh Lâm

Chuyên khoa Mắt

Số CCHN: 013378/HCM-CCHN

BS. Trần Thị Thanh Tâm

Chuyên khoa Da Liễu

Số CCHN: 007225/KH-CCHN

BS.CKI H Hiệp Mdrang

Chuyên khoa Da Liễu

Số CCHN: 009414/ĐL-CCHN

BS. Ngô Minh

Chuyên khoa TMH

Số CCHN: 004379/HCM-CCHN

BSCKI. Trần Anh Tuấn

Nội soi tiêu hóa

Số CCHN: 011721/HCM-CCHN

BSCKI. Huỳnh Công Hiếu

Chẩn đoán hình ảnh

Số CCHN: 001844/HCM-CCHN

BS. Trần Lan Anh

Chẩn đoán hình ảnh

Số CCHN: 040739/HCM-CCHN

BS. Hoàng Thị Bích Hiền

Chuyên khoa Răng hàm mặt

Số CCHN: 038690/HCM-CCHN

BS. Giang Tú

Chuyên khoa Răng hàm mặt

Số CCHN: 008503/HCM-CCHN

BSCKI. Võ Thiên Nhàn

Chuyên khoa Phục hồi chức năng

Số CCHN: 001047/HCM-CCHN

BS. Nguyễn Viết Diễn

Chuyên khoa Phục hồi chức năng

Số CCHN: 002923/PY-CCHN

DS. Tôn Nữ Quỳnh Như

Dược sĩ

Số CCHN: 5246/HCM-CCHND

Trịnh Thị Thanh Trúc

Dược sĩ Đại học

Ngô Như Ý

Dược sĩ trung học

Hồ Thị Thúy Hằng

Điều dưỡng

Số CCHN: 001293/HCM-CCHN

Huỳnh Thị Huyền Trân

Điều dưỡng

Số CCHN: 0003067/LA-CCHN

Lê Thị Việt Hồng

Điều dưỡng

Số CCHN: 005596/HCM-CCHN

Võ Thị Thùy Ân

Điều dưỡng

Số CCHN: 052118/HCM-CCHN

Nguyễn Thị Thơm

Điều dưỡng

Số CCHN: 050961/HCM-CCHN

Hoàng Quốc Anh

Điều dưỡng

Số CCHN: 043067/HCM-CCHN

Ngô Thị Thùy Linh

Điều dưỡng

Số CCHN: 004140/HCM-CCHN

Lý Đình Nguyên

KTV. Khoa Xét nghiệm

Lê Thị Ngọc Ánh

KTV. Khoa Xét nghiệm

Số CCHN: 050950/HCM-CCHN

Trịnh Việt Khoa

KTV Chẩn đoán hình ảnh

Số CCHN: 0035780/HCM-CCHN

Phạm Chí Tâm

KTV. Phục hồi chức năng

Số CCHN: 017236/HCM-CCHN

Huỳnh Thị Mỹ Duyên

KTV. Phục hồi chức năng

Số CCHN: 003267/PY-CCHN

Lê Thị Khánh Huyền

KTV. Phục hồi chức năng

Số CCHN: 008398/ĐNA-CCHN