Thủ tục mua thẻ BHYT hộ gia đình (GD)

Tất cả Quý Tăng Ni đang theo học tại học viện hoặc đang tu tại các chùa đều mua thẻ BHYT theo diện hộ gia đình (GD)

Người mua mới bắt buộc phải chứng minh đang thường trú hoặc tạm trú tại HCM (thông qua sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc giấy tạm trú có xác nhận của Công An địa phương)

1. Các trường hợp tham gia

  • Người gia hạn: Người đã tham gia BHYT trước đó và tiếp tục tham gia
  • Người mới tham gia lần đầu: Người mới tham gia hoặc đã tham gia trước đó nhưng tạm ngừng quá 03 tháng

2. Quy định số người cần mua thẻ BHYT trong 1 hộ gia đình

  • Người mới tham gia lần đầu:

Bắt buộc phải tham gia tất cả thành viên có trong Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú và/hoặc Giấy tạm trú

  • Người gia hạn

Mua thẻ BHYT cho cá nhân người đó hoặc theo hộ.

3. Thời hạn nộp tiền và ngày hiệu lực của thẻ

Đóng tiền vào các ngày làm việc trong tháng
Thẻ có giá trị sau 1 tháng kể từ ngày đóng tiềnVí dụ: Người tham gia đóng tiền ngày 05/06/2018 thì thẻ BHYT có giá trị từ ngày 05/07/2018
A. Đóng tiền trước khi thẻ hết giá trị sử dụng:

–  Đóng tiền trước 10 ngày (hoặc đóng trễ trong khoảng thời gian 10 ngày): Thẻ có giá trị liền kề ngày hết giá trị lần trước
Ví dụ: Người tham gia có thẻ BHYT còn giá trị đến ngày 30/6/2018 thì phải đóng tiền gia hạn thẻ chậm nhất ngày 20/6/2018 (hoặc đóng trễ từ ngày 21-30/6/2018) thẻ có giá trị 01/7/2018.

B. Đóng tiền sau ngày thẻ hết giá trị sử dụng:

– Đóng tiền trễ trong thời hạn dưới 3 tháng trong năm tài chính

 Thẻ có giá trị từ ngày đóng tiền

Ví dụ: Thẻ hết hạn ngày 30/6/2018, nộp tiền ngày 05/7/2018. Thẻ có giá trị từ ngày 05/7/2018

– Đóng tiền trễ trong thời hạn quá 3 tháng khác năm tài chính:

Thẻ có giá trị từ ngày đóng tiền

Ví dụ: Thẻ hết hạn ngày 31/10/2017, nộp tiền ngày 30/3/2018. Thẻ có giá trị từ ngày 30/3/2018

– Đóng tiền trễ quá 3 tháng trong năm tài chính: Thẻ có giá trị sau 1 tháng kể từ ngày đóng tiền

Ví dụ: Thẻ hết hạn ngày 31/7/2018, nộp tiền ngày 1/11/2018. Thẻ có giá trị sử dụng ngày 1/12/2018

4. Hồ sơ tham gia BHYT (mua thẻ BHYT)

– Danh sách Hộ gia đình tham gia BHYT (Mẫu DK01)
– Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS): 1bản
– Hồ sơ đính kèm: xuất trình bản gốc để kiểm tra, đối chiếu, không cần photo, gồm:

  • Sổ hộ khẩu và/hoặc Sổ tạm trú và/hoặc Giấy tạm trú
  • Thẻ BHYT những người có tên trong Sổ hộ khẩu (hoặc Sổ tạm trú)
– Danh sách Hộ gia đình tham gia BHYT (Mẫu DK01): 1bản
– Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS): nếu có điều chỉnh bất kỳ thông tin nào trên thẻ (như nơi đăng ký KCB ban đầu,…)
Hồ sơ đính kèm: xuất trình bản gốc Thẻ BHYT để kiểm tra, đối chiếu, không cần photo