Bảng đối chiếu thay đổi mã đối tượng, mức hưởng bảo hiểm y tế từ ngày 01/12/2018

 

KHÔNG ĐIỀU CHỈNH
Stt Mã đối tượng Mã mức hưởng Ghi chú
1 BT 2
2 CA 5
3 CB 2
4 CC 1 Bổ sung đối tượng tách từ mã CK: người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên
5 CH 4
6 CK 2
7 CN 3
8 CS 4
9 CY 5
10 DK 2
11 DN 4
12 DT 2
13 GB 4
14 GD 4 Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội trừ đối tượng tại các Điều 1,2, 3, 4 và 6 của Nghị định 146, mà không được NSNN hỗ trợ đóng BHYT.
15 HC 4
16 HD 4
17 HG 4
18 HM 2 HN chỉ có 02 đối tượng: người thuộc hộ gia đình nghèo theo tiêu chí về thu nhập, người thuộc hộ nghèo đa chiều có thiếu hụt về BHYT
19 HS 4
20 HT 3
21 HX 4
22 LS 4
23 MS 4
24 MN 4
25 NO 4 Bổ sung đối tượng: người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi
26 PV 4
27 QN 5
28 SV 4
29 TA 4
30 TB 4
31 TC 3
32 TE 1
33 TK 4
34 TN 4
35 TQ 4
36 TS 2
37 TY 4
38 XB 4
39 XD 2
40 XK 4
41 XN 4
ĐIỀU CHỈNH
Stt Trước ngày 1/12/2018 Từ ngày 1/12/2018 Ghi chú
Mã đối tượng Mã mức hưởng Mã đối tượng Mã mức hưởng
42 CT 4 CT 4 Đổi mã mức hưởng từ 4 lên 2
43 KC 2 KC 2 Đổi mã mức hưởng từ 2 xuống 4. Bổ sung đối tượng thanh niên xung phong đã được hưởng trợ cấp theo Nghị định 112/2017/NĐ-CP
BỔ SUNG MÃ ĐỐI TƯỢNG MỚI
44 HK 3 Bổ sung mã đối tượng mới tách từ mã HN: người thuộc hộ nghèo đa chiều không thuộc trường hợp được cấp mã đối tượng HN
45 ND 4 Bổ sung mã đối tượng mới tách từ mã HN: người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hằng tháng thấp hơn mức lương cơ sở
46 TD 4 Bổ sung mã mới: Thân nhân của công nhân công an đang phục vụ trong Công an nhân dân.
47 TH 4 Bổ sung đối tượng: chức sắc, chức việc, nhà tu hành
48 TU 4 Bổ sung mã mới: Thân nhân của người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.
49 TV 4 Bổ sung mã mới: Thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội.

Trân trọng cảm ơn.

Phòng khám đa khoa Hợp Nhân

Nguồn:

  • Công văn 4996/BHXH-CSYT, ngày 29/11/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, về việc triển khai thực hiện một số nội dung theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP