Điều chỉnh mức đóng BHYT hộ gia đình

Kể từ ngày 01.07.2023, mức đóng BHYT hộ gia đình cho thời gian sử dụng 12 tháng sẽ điều chỉnh tăng từ 804.600 đồng lên 9️⃣7️⃣2️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣. Và đối với các thành viên trong gia đình từ người thứ 2 trở đi cũng có những thay đổi theo tương ứng, Cô chú có thể tham khảo thêm tại bảng ạ.

Nếu cần tư vấn thêm, Cô chú có thể nhắn tin hoặc gọi cho Y Khoa Hợp Nhân:
🔴 Đặt câu hỏi tại trang tin này ạ
🔴 hoặc nhắn tin Zalo Hợp Nhân: 0909.731.312
🔴 hoặc gọi Hotline: 0901.8.01.024

– [Quy định về mức đóng BHYT hộ gia đình]: Điểm e, Khoản 1, Điều 7, Nghị định 146/2018/NĐ-CP, ngày 17.10.2018 Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế.
– [Mức lương cơ sở có hiệu lực từ 01.07.2023]: Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14.05.2023 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.