Liên hệ: 0901.8.01.024|info@ykhoahopnhan.vn

Giấy chuyển viện có thời hạn sử dụng bao lâu?

2024-01-09T14:54:32+07:0009/01/2024, 1:53:01 Chiều |

Giấy chuyển viện có thời hạn sử dụng bao lâu? Thời hạn sử dụng Giấy chuyển viện theo quy định hiện nay phụ thuộc vào loại bệnh mà người bệnh mắc phải như sau: 1. Đối với các bệnh thông thường Đối với những trường hợp bệnh, nhóm bệnh hay trường hợp [...]

Ý nghĩa mã thẻ bảo hiểm y tế

2018-10-22T14:50:41+07:0016/06/2018, 3:00:38 Chiều |

Mã thẻ bảo hiểm y tế gồm có 15 ký tự chia thành 04 ô. Mục đích của dãy ký tự này là nhằm phân loại đối tượng và xác định quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Hay nói khác hơn, bộ mã số này là cách nhận diện thông tin của người tham gia bảo hiểm y tế.

Go to Top