Liên hệ: 0901.8.01.024|info@ykhoahopnhan.vn

Những tiện ích của mẫu thẻ BHYT mới từ 01/4/2021

2021-03-22T08:18:15+07:0020/03/2021, 1:23:10 Chiều |

1. THAY ĐỔI MÃ SỐ THẺ Giảm bớt số lượng ký tự cần khai báo khi tra cứu trên trang https://baohiemxahoi.gov.vn; cấp lại, đổi thẻ. 2. BỎ BỚT THÔNG TIN Địa chỉ sẽ được cập nhật trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT và Cổng thông tin BHXH Việt Nam.

Quyền lợi bảo hiểm y tế áp dụng từ ngày 1/07/2019

2019-08-29T11:22:03+07:0023/08/2019, 1:36:07 Chiều |

Tất cả các mã đối tượng người tham gia khám bệnh, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế theo quy định sẽ được nhà nước thanh toán 100% chi phí cho 1 lần đi khám bệnh, chữa bệnh khi chi phí khám chữa bệnh thấp hơn 223.500đ hoặc có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục và cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 8.940.000đ.

Quyền lợi bảo hiểm y tế áp dụng từ ngày 1/07/2018

2019-08-29T11:22:01+07:0016/06/2018, 3:40:03 Chiều |

Tất cả các mã đối tượng người tham gia khám bệnh, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế theo quy định sẽ được nhà nước thanh toán 100% chi phí cho 1 lần đi khám bệnh, chữa bệnh khi chi phí khám chữa bệnh thấp hơn 208.500đ hoặc có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục và cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 8.340.000đ.

Ý nghĩa mã thẻ bảo hiểm y tế

2018-10-22T14:50:41+07:0016/06/2018, 3:00:38 Chiều |

Mã thẻ bảo hiểm y tế gồm có 15 ký tự chia thành 04 ô. Mục đích của dãy ký tự này là nhằm phân loại đối tượng và xác định quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Hay nói khác hơn, bộ mã số này là cách nhận diện thông tin của người tham gia bảo hiểm y tế.