Ý NGHĨA MÃ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

Mã thẻ bảo hiểm y tế gồm có 15 ký tự chia thành 04 ô. Mục đích của dãy ký tự này là nhằm phân loại đối tượng và xác định quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Hay nói khác hơn, bộ mã số này là cách nhận diện thông tin của người tham gia bảo hiểm y tế.

-Ý nghĩa các ký tự như sau:

 

  » Hai ký tự đầu (ô thứ nhất): được ký hiệu bằng chữ (theo bảng chữ cái latinh), là mã đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau thì mã đối tượng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế là mã đối tượng đóng bảo hiểm y tế được xác định đầu tiên

   »Ký tự tiếp theo (ô thứ 2): được ký hiệu bằng số (theo số thứ tự từ 1 đến 5) là mức hưởng bảo hiểm y tế. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì mức hưởng bảo hiểm y tế ghi trên thẻ bảo hiểm y tế là mức hưởng của đối tượng có quyền lợi cao nhất. Quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế tương ứng từng mức như sau:

 »Hai ký tự tiếp theo (ô thứ 3): được ký hiệu bằng số (từ 01 đến 99) là mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi phát hành thẻ BHYT. Riêng mã của BHXH Bộ Quốc phòng được ký hiệu bằng số 97, của BHXH Công an nhân dân được ký hiệu bằng số 98. Ví dụ: mã tỉnh TP.HCM là mã 79

»Mười ký tự cuối (ô thứ 4): là số định danh cá nhân của người tham gia BHXH, BHYT.

Mặt trước của mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới

         Nguồn bài viết – download:

          Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13, do Quốc Hội ban hành ngày 13/06/2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015 (download);

          Quyết định số 1351/QĐ-BHXH, ngày 16/11/2015 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT (download)

  • Kiểm duyệt  : Giám đốc điều hành
  • Quản Trọng Quốc Huy – Phòng Chăm Sóc Khách Hàng
  • Từ Tôn Quý – Ban Sự kiện Truyền Thông
  • N.T.K.Liên – Ban Sự kiện Truyền Thông