Clopidogrel + Aspirin làm giảm hiện tượng thiếu máu cục bộ trong đột quỵ, TIA

Phối hợp thuốc giữa clopidogrel và aspirin có liên quan đến việc giảm nguy cơ thiếu máu cục bộ nhưng làm tăng nguy cơ xuất huyết ở những bệnh nhân đột quỵ thiếu máu cục bộ hoặc có nguy cơ thiếu máu thoáng qua (high-risk transient ischemic attack – TIA), theo một nghiên cứu được công bố trực tuyến ngày 16 tháng 5 tại tạp chí New England Journal of Medicine.

Tiến sĩ S. Claiborne Johnston từ Đại học Texas, Austin và các đồng nghiệp tiến hành nghiên cứu lựa chọn ngẫu nhiên bệnh nhân bị đột quỵ thiếu máu cục bộ nhẹ hoặc có nguy cơ cao và TIA cho điều trị bằng clopidogrel + aspirin hoặc chỉ dùng aspirin. Tổng số 4.881 bệnh nhân được tiến hành nghiên cứu; 2,432 người dùng clopidogrel  + aspirin và 2,449 uống aspirin + giả dược.

Cuộc thử nghiệm đã bị dừng lại sau khi nthu thập được số liệu của 84% số lượng người tham gia. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng hiện tượng thiếu máu cục bộ chính xảy ra ở những người dùng clopidogrel + aspirin so với aspirin + giả dược lần lượt là 5.0% và 6.5% (tỷ số nguy cơ là 0.75); hầu hết trường hợp, hiện tượng thiếu máu cục bộ tái phát trong tuần đầu tiên kể từ khi mắc lần đầu tiên. Hiện tượng xuất huyết xảy ra lần lượt là 0.9% và 0,4% (tỷ số nguy cơ là 2.32).

  • Bs. Giang Tú – Giám Đốc Y Khoa
  • Bs. Đặng Trịnh Cao Triệu – Phòng Chuyên Môn Y
  • Quản Trọng Quốc Huy – Phòng Chăm Sóc Khách Hàng
  • Từ Tôn Quý – Ban Sự kiện Truyền Thông
  • NG.T.K.Liên – Ban Sự kiện Truyền Thông