Ngày nghĩ về …

Công việc tất bật hàng ngày gần như đã đưa Bác sĩ và các Cô chú, anh chị vào vòng quay chẩn đoán, chữa bệnh, theo dõi và điều chỉnh, cứ thế,… có những điều cốt lõi dần trở thành thói quen và cũng có những điều mong mỏi đã bị quên dần theo năm tháng.
Và thật ý nghĩa khi có một ngày như nhắc nhở để mọi thứ được nghĩ về:
🌻 Các Cô chú anh chị nghĩ về những Bác sĩ và nhân viên y tế đang khám chữa bệnh cho mình.
🌻 Các Bác sĩ và nhân viên y tế nghĩ về người bệnh và nghĩ về những điều không được bỏ quên như: vì sao mình đến với việc khám chữa bệnh? mình đã làm được những điều mình mong muốn chưa? Ngọn lửa chăm sóc các cô chú, anh chị còn đang cháy hay đã nguội hay …
Cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm và những dòng động viên của Cô chú, anh chị đã giúp cho ngày nghĩ về của các Bác sĩ và nhân viên y tế tại phòng khám Hợp Nhân thêm nhiều ý nghĩa.
27.02.2022