Hiệu lực và an toàn của Molnupiravir trên bệnh nhân Covid-19 ngoại trú

Đầu tháng 10/2021, Merck công bố kết quả phân tích giữa kỳ khả quan về thuốc điều trị Covid-19 đường uống Molnupiravir, có thể giúp giảm khoảng 50% nguy cơ tương đối của nhập viện hoặc tử vong trong vòng 30 ngày ở bệnh nhân mắc Covid-19 mức độ nhẹ tới trung bình. Hiệu lực này không bị ảnh hưởng bởi thời gian khởi phát triệu chứng hoặc yếu tố nguy cơ khác. Ngoài ra, từ dữ liệu giải trình tự virus có sẵn ở khoảng 40% người tham gia, molnupiravir cho thấy hiệu lực nhất quán trên các biến thể virus Gamma, Delta và Mu.
Uỷ ban đánh giá độc lập và FDA đã khuyến nghị việc dừng tuyển thêm BN. Nếu được FDA cấp phép cho sử dụng khẩn cấp (EUA), molnupiravir sẽ là thuốc kháng vi-rút đường uống đầu tiên cho COVID-19.
Nguồn: Dược lâm sàng – Thông tin thuốc