Những khoảnh khắc tiêm chủng ngoài cộng động của đội tiêm Phòng khám Hợp Nhân

Ra quân từ sớm và về đến nhà khi trời đã tắt bóng, tuy rất mệt nhưng ý nghĩa của việc làm đã làm cho các đôi chân lên đường quên khó nhọc.
Chỉ mong sao Thành phố sớm trở về cuộc sống bình thường
21.06.2021 – 25.06.2021