Kéo dài thời gian cách ly tập trung lên 21 ngày

Để đảm bảo an toàn cho cộng đồng tránh được sự lây nhiễm SARS-CoV-2 từ những người có tiếp xúc gần với các ca bệnh COVID-19, Bộ Y tế quyết định sẽ kéo dài thời gian cách ly tập trung lên 21 ngày.
Thời gian áp dụng: kể từ ngày 5/5/2021.
Nguồn: TTXVN