312 Tổ phản ứng nhanh của TPHCM tại các Quận/Huyện sẵn sàng cấp cứu F0 cách ly tại nhà

Thành phần mỗi tổ phản ứng nhanh gồm: bác sĩ, điều dưỡng của Trạm Y tế của phường, xã, thị trấn, các nhân viên y tế là tình nguyện viên, Công an, Đoàn thanh niên, …
Các tổ phản ứng nhanh sẽ kịp thời tiếp cận và hỗ trợ chăm sóc khi F0 cách ly tại nhà có dấu hiệu chuyển nặng.
👉 Khi F0 có triệu chứng chuyển bệnh sẽ gọi cấp cứu 115 và tổ phản ứng nhanh tại địa phương.
—–
Nguồn: HCDC