Những tiện ích của mẫu thẻ BHYT mới từ 01/4/2021

1. THAY ĐỔI MÃ SỐ THẺ

➡ Giảm bớt số lượng ký tự cần khai báo khi tra cứu trên trang https://baohiemxahoi.gov.vn; cấp lại, đổi thẻ.

2. BỎ BỚT THÔNG TIN
➡ Địa chỉ sẽ được cập nhật trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT và Cổng thông tin BHXH Việt Nam.
➡ Tên cha (mẹ) của trẻ em < 6 tuổi
3. ĐƠN GIẢN THÔNG TIN
Thông tin liên quan quyền lợi khám bệnh chữa bệnh BHYT được thể hiện ngay dòng giới tính, bên phải, gồm:
➡ Mã vùng sinh sống;
➡ Mức hưởng BHYT.
4. SỬ DỤNG GIẤY TRẮNG, ÉP PLASTIC SAU KHI IN
➡ Đảm bảo độ bền, độ bóng, tránh bay mờ mã vạch
➡ Giảm thời gian, chi phí làm thủ tục đổi thẻ hỏng
➡ Làm thủ tục khám chữa bệnh nhanh hơn
5. THAY ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG TRÊN MẶT SAU CỦA THẺ BHYT
➡ Hướng dẫn cụ thể về cách sử dụng thẻ BHYT.
➡ Người tham gia nắm rõ phương thức tra cứu thông tin thẻ.
6. GIÁ TRỊ CỦA THẺ BHYT ĐÃ ĐƯỢC CẤP TRƯỚC NGÀY 01/4/2021
Thẻ BHYT đã được cấp, không hư hỏng, còn giá trị sử dụng vẫn có giá trị sử dụng, tiếp tục được dùng để khám chữa bệnh BHYT.