Project Description

Ý nghĩa logo

Y khoa Hợp Nhân

Là biểu tượng của công ty được thể hiện qua hình vẽ, nhằm giúp mọi người nhận biết giá trị cốt lõi của Hợp Nhân một cách súc tích và đơn giản nhất.

Về tạo hình

Logo của Hợp Nhân có hình chủ đạo chính là hình tròn, tượng trưng cho sự mỹ mãn, hạnh phúc tròn đầy.

Ngoài ra, hình tròn còn tượng trưng cho sự liên kết chặt chẽ của các dấu chấm (thành viên). Mỗi dấu chấm trên hình tròn là sự duy nhất, không phải sự đứng nhất, hình tròn không dùng thể hiện sự bắt đầu và kết thúc, mỗi dấu chấm đều có thể là sự bắt đầu và cũng có thể là sự kết thúc.

Sự đối xứng trên hình tròn: thể hiện 2 giá trị luôn tồn tại song song trong mỗi vấn đề mà con người Hợp Nhân thường đề cập đến

  • Âm – dương
  • Vì mình – vì người
  • Giảm ưu phiền – tăng hạnh phúc
  • Giá trị xã hội – giá trị kinh tế
  • Vì người bệnh, xã hội – vì nhân viên, tổ chức
  • Cổ đông góp vốn – cổ đông góp công

Về màu sắc

Màu chủ đạo của logo là màu xanh da trời, màu tượng trưng cho sự bình an, sạch sẽ và đó chính là những điều cần thiết trong môi trường y tế.

Về Tên công ty

Tên viết tắt của công ty được thể hiện qua hai chữ H và N

Tên đầy đủ của công ty được trình bày trên logo, tạo thành 1 hình tròn hoàn chỉnh

Sự phù hợp tổng thể

Sự tăng giảm tông màu

Mỗi tông màu tượng trưng cho một nhóm người trong xã hội: tuổi, giới tính, học vị, chức vụ, vùng miền.

Tuy nhiên khi tụ hợp về Hợp Nhân, mỗi người đều tự điều chỉnh bản thân để phù hợp thành 1 nhân (tâm vòng tròn) thống nhất, một sức mạnh nội lực của tổ chức cần phải có để thực hiện sứ mệnh chung.

Sự hiện diện của sứ mệnh trên logo là lời nhắc nhở mỗi người Hợp Nhân sẽ luôn sống và làm việc vì điều này.

Trân trọng cảm ơn.

Phòng khám đa khoa Hợp Nhân