Project Description

Ý nghĩa logo

Y khoa Hợp Nhân

Là biểu tượng của công ty được thể hiện qua hình vẽ, nhằm giúp mọi người nhận biết giá trị cốt lõi của Hợp Nhân một cách súc tích và đơn giản nhất.

Về màu sắc

Màu chủ đạo của logo là màu nâu, màu tượng trưng cho:

Thân khỏe

An toàn

Đáng tin cậy

Sự chăm sóc

Giàu năng lượng

Tâm An

Toàn vẹn

Ấm áp

Thân thuộc

Giản dị

Về tạo hình

Logo của Hợp Nhân có hình chủ đạo chính là hình tròn, tượng trưng cho sự toàn vẹn, hòa hợp, bao dung.

Ngoài ra, hình tròn còn tượng trưng cho sự liên kết chặt chẽ của các dấu chấm (thành viên). Mỗi dấu chấm trên hình tròn là sự duy nhất, không phải sự đứng nhất, hình tròn không dùng thể hiện sự bắt đầu và kết thúc, mỗi dấu chấm đều có thể là sự bắt đầu và cũng có thể là sự kết thúc

Sự đối xứng trên hình tròn: thể hiện 2 giá trị luôn tồn tại song song trong mỗi vấn đề mà con người Hợp Nhân thường đề cập đến:

  • Giảm ưu phiền – Tăng hạnh phúc
  • Vì mình – vì người
  • Thân khỏe – Tâm an
  • Âm – Dương
  • Giá trị xã hội – Giá trị kinh tế

Tên đầy đủ của công ty được trình bày trên logo, tạo thành 1 hình tròn hoàn chỉnh và hình tròn đó nhắc nhở thành viên Hợp Nhân luôn hướng về Cùng nhau xây dựng con đường rộng mở để đi đến sứ mệnh của Hợp Nhân

Sự phù hợp tổng thể

Mỗi cánh quạt tượng trưng cho một nhóm người trong xã hội: tuổi, giới tính, học vị, chức vụ, vùng miền.

Tuy nhiên khi tụ hợp về Hợp Nhân, mỗi người đều tự điều chỉnh bản thân để phù hợp thành 1 nhân (tâm vòng tròn) thống nhất, một sức mạnh nội lực của tổ chức cần phải có để thực hiện sứ mệnh chung.

Sự hiện diện của sứ mệnh trên logo là lời nhắc nhở mỗi người Hợp Nhân sẽ luôn sống và làm việc vì điều này.

Phòng khám đa khoa Hợp Nhân