Project Description

Sứ mệnh – tôn chỉ

Y khoa Hợp Nhân được thành lập theo mô hình doanh nghiệp có định hướng xã hội (social business venture), không vì lợi nhuận. Lợi nhuận (nếu có) sẽ được sử dụng để đóng góp cho xã hội.

Sứ mệnh

  • Luôn hướng các hoạt động nhằm: “Giảm ưu phiền, tăng hạnh phúc”.

Mục tiêu

  • Kinh tế là phương tiện để đạt mục tiêu quan trọng “đóng góp cho xã hội”: Lợi nhuận kinh tế được điều hành theo hướng “tối ưu” hóa thay thế cho hướng “tối đa” hóa. Công ty không tối đa hoá lợi nhuận vì công ty không tồn tại để cổ đông phát triển kinh tế mà nó tồn tại vì mục tiêu: đóng góp cho xã hội.

Tôn chỉ hoạt động:  

Hợp Nhân luôn phấn đấu là một cá thể hoàn chỉnh, luôn lấy Sứ mệnh, mục tiêu và tôn chỉ làm kim chỉ nam cho tất cả hoạt động của mình.

Hợp Nhân giúp từng tế bào (cán bộ nhân viên) được “sống” và cùng nhau tạo nên một Nhân “sống” tự do và sâu sắc.

Trân trọng cảm ơn.

Phòng khám đa khoa Hợp Nhân