Các bước giúp bạn tự kiểm tra bướu tuyến giáp (bướu cổ) của mình

2023-04-21T10:30:37+07:0021/04/2023, 10:02:01 Sáng |

Các bước giúp bạn tự kiểm tra bướu tuyến giáp (bướu cổ) của mình Tuyến giáp nằm phía trước cổ, chức năng chính của tuyến được thực hiện thông qua 2 hormon là T3 và T4. Hai hormon này có vai trò kiểm soát chức năng của nhiều bộ phận trong cơ [...]