Đảm bảo an toàn khi triển khai tiêm chủng Vacxin Covid-19

Nhằm đảm bảo an toàn cho chiến dịch tiêm chủng trên diện rộng, ngày 18/06/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2995 QĐ-BYT về việc Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước khi tiêm chủng vacxin COVID-19
Nguồn: Bộ Y tế