Các chuỗi COVID-19 tại Việt Nam (từ cuối tháng 4/2021 đến 6h 6/5/2021)

Từ cuối tháng 4/2021 đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 5 chuỗi lây nhiễm COVID-19.

Nguồn: TTXVN