VACCINE RNA là gì và chúng hoạt động như thế nào

VACCINE RNA LÀ GÌ VÀ CHÚNG HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO
Cả 2 VACCINE được tiêm chủng rộng rãi hiện nay của Moderna and Pfizer đều là vaccine RNA. Vậy vaccine RNA là gì? Cách thức hoạt động? Ưu điểm của vaccine RNA?