Điều trị sẹo lồi

Bằng phương pháp tiêm Triamcinolone trong sang thương.