Giới thiệu Công ty TNHH Trung tâm Y khoa Hợp Nhân

Với mong muốn tìm hạnh phúc cho mình và cho người ngay từng khoảnh khắc (trên từng hành động và cảm xúc) bằng chính nguồn lực của mình. Hợp Nhân được thành lập theo mô hình doanh nghiệp có định hướng xã hội (social business venture), không vì lợi nhuận.

Y khoa Hợp Nhân được hình thành, vận hành với 2 nhóm cổ đông: Cổ đông góp vốn và cổ đông góp công, các cổ đông là những người quan tâm đến cả lợi ích kinh tế và lợi ích xã hội, mọi người cùng chia sẻ giá trị chung là được cống hiến, nếu có lợi nhuận thì sẽ được dùng để tái đầu tư nhằm phục vụ tốt hơn cho xã hội hoặc chia sẻ cho những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, các hoạt động từ thiện, xã hội.

Chúng tôi cùng nhau xây dựng một văn hóa làm nền tảng cho môi trường sống của mình:

Tự quản

 • Công ty hoạt động dựa trên nguyên tắc linh hoạt và, phân quyền.
 • Công ty là một thực thể sống, trong đó mỗi thành viên là một tế bào sống, không ngừng lắng nghe mục đích “sống” và không ngừng cảm nhận môi trường xung quanh để phản ứng một cách phù hợp nhất nhằm bảo vệ và phát triển công ty theo mục đích xã hội mà công ty hướng đến.

Toàn thể

 • Sự toàn thể ở cấp độ mỗi thành viên công ty.
  • Công ty mời gọi mỗi thành viên hãy là chính mình với tất cả cá tính của con người thực khi tham gia vào công việc của công ty.
  • Chúng ta ra quyết định dựa vào tiêu chuẩn so sánh ngay từ bên trong chúng ta. Mục đích cuối cùng của mỗi người không phải là thành công hay được yêu mến mà trở thành chính mình một cách trọn vẹn nhất, chân thật nhất, để được tự hào vì đã phục vụ cộng đồng và có ích cho xã hội.
  • Chúng ta học cách lắng nghe để công ty được “sống” thật sự thông qua mỗi người chúng ta.
 • Sự toàn thể ở cấp độ công ty
  • Công ty là một phần trong một thực thể xã hội rộng lớn. Công ty không tách rời mà là một với xã hội. Và vì cả hai là một, do đó công ty không bao giờ vận hành theo hướng công ty “được” mà xã hội “mất”.
  • Vì điều này, công ty hướng đến mục đích xã hội như một định hướng hết sức tự nhiên.

Mục đích xã hội

 • Công ty có cuộc sống riêng và mục đích sống của nó là phục vụ xã hội.
 • Thay vì cố gắng dự đoán và kiểm soát tương lai, những thành viên của công ty được mời gọi lắng nghe và thấu hiểu mục đích tồn tại của công ty, hướng phát triển tự nhiên của công ty theo mục đích đó, để hoà hợp “Tiếng gọi từ bên trong” của mỗi thành viên với “Mục đích xã hội” của công ty.

Thước đo giá trị của Hợp Nhân bao gồm giá trị kinh tế và giá trị xã hội mang lại cho cộng đồng. Tất cả hoạt động, quyết định đều nhằm đạt sự phù hợp cao nhất của giá trị cốt lõi “vì người bệnh – xã hội và vì nhân viên – tổ chức”. Chúng tôi tin chắc rằng mọi thành viên trong công ty đều cảm nhận được điều này khi làm việc tại Y khoa Hợp Nhân.

Trân trọng cảm ơn.

Phòng khám đa khoa Hợp Nhân