1.1 Thuốc gây mê

1.2 Thuốc tê

1.3 Thuốc tiền mê

1.4 Thuốc giãn cơ và ức chế cholinesterase