Xanh phổ (Prussian blue) tạo thành với thali một phức hợp không hấp thu được ở đường tiêu hóa, do đó bị đào thải ra phân.

Tên chung quốc tế: Potassium ferric hexacyanoferrate (Prussian blue).

Dạng thuốc và hàm lượng: Bột để pha thành dung dịch uống.

Chỉ định: Nhiễm độc thali.

Chống chỉ định: Táo bón; liệt ruột; suy thận.

Liều lượng và cách dùng

Cách dùng: Pha bột thuốc vào dung dịch manitol 15% để cho qua ống thông tá tràng.

Liều dùng: 125 mg/kg trong 100 ml dung dịch manitol 15%, 2 lần mỗi ngày (cho tới khi thali nước tiểu ổn định ở nồng độ 500 microgam hoặc ít hơn/ngày).

Tác dụng không mong muốn: Táo bón, phân sẫm màu.

Ni