Chăm sóc sức khỏe ban đầu

Chỉ có 52% trạm y tế đủ năng lực cung ứng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu

03/12/2018, 9:09:55 Sáng |Chăm sóc sức khỏe ban đầu|0 Comments

Chỉ có 52% trạm y tế đủ năng lực cung ứng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu. Đó là thực trạng hoạt động của các trạm y tế trên toàn cầu trong cung ứng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu vừa được TCYTTG công bố mới đây, ngày 1/10/2018.