🍂🍂🍂 Nét đẹp mùa an cư

Một chút chăm sóc của chúng con.
Một chút an tâm của Quý Sư về sức khỏe.
Và … Một chút bình an lan tỏa những ngày qua cho những ai có mặt tại đây.
Một chút, chỉ một chút xíu thôi, nhưng động lực theo nghề của chúng con được nuôi dưỡng!
PKĐK Hợp Nhân, Mùa An Cư 2022
Click “<“, “>” để xem thêm hình