Liên hệ: 0901.8.01.024|info@ykhoahopnhan.vn
Thanh trùng – chống nhiễm khuẩn2017-10-09T04:30:00+07:00

Ngày nghĩ về …

Công việc tất bật hàng ngày gần như đã đưa Bác sĩ và các Cô chú, anh chị vào vòng quay chẩn đoán, chữa bệnh, theo dõi và điều chỉnh, cứ thế,… có những điều cốt lõi dần trở thành thói quen và cũng có những điều mong mỏi đã bị quên dần theo năm tháng.