Quyền lợi của người tham gia BHYT

Thanh toán chi phí trực tiếp cho người có thẻ BHYT tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương khi khám chữa bệnh tại Hợp Nhân

08/03/2019, 9:21:58 Sáng |Quyền lợi BHYT|0 Comments

Người có thẻ BHYT có nơi đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương được BHXH thanh toán chi phí trực tiếp khi khám chữa bệnh tại phòng khám đa khoa Hợp Nhân.