Dược

DS. Tôn Nữ Quỳnh Như

Dược sĩ

Số CCHN: 5246/HCM-CCHND

Lý Lam Ngọc Diễm

Dược sĩ Đại học

Phạm Thị Lệ Huyền

Dược sĩ Đại học

Ngô Như Ý

Dược sĩ trung học

Nguyễn Thị Kim Ly

Dược sĩ trung học