Danh sách chương trình chăm sóc người thân nhân viên

STTHọ và tên người thân nhân viênNăm sinhGiới tính
1Trần Hữu Minh2003Nam
2Trần Quỳnh Quế Phương2005Nữ
3Nguyễn Văn Công1957Nam
4Nguyễn Thị Hương1958Nữ
5Nguyễn Thị Huyền Trâm1983Nữ
6Nguyễn Thị Thanh Tâm1987Nữ
7Nguyễn Thị Thủy1989Nữ
8Nguyễn Vĩnh Long1978Nam
9Huỳnh Đức Tuấn1959Nam
10Trần Văn Dũng1985Nam
11Nguyễn Thị Phúc1955Nữ
12Võ Văn Út1983Nam
13Nguyễn Thị Bạch Duyên1987Nữ
14Trần Đức Phú1965Nam
15Trần Thị Đào1967Nữ
16Nguyễn Văn Định1991Nam
17Thái Quế Yến1987Nữ
18Hồ Đình Mẫn2014Nam
19Hồ Đình Vũ2018Nam
20Bùi Thị Thu Phương1982Nữ
21Mai Nguyễn Hạnh Duyên1971Nữ
22Đặng Thanh Phong1972Nam
23Văn Thị Thùy Trang1989Nữ
24Văn Thị Thùy Dung1986Nữ
25Phạm Hồng Tâm1972Nam
26Phạm Đình Đăng Khoa2003Nam
27Phạm Hồng Phong2000Nam
28Nguyễn Đỗ Dũng1982Nam
29Phan Thị Hồng1981Nữ
30Nguyễn Việt Thắng2013Nam
31Trần Anh Tuấn1960Nam
32Trần Tuấn Khanh1999Nam
33Phạm Thị Kiều1961Nữ
34Trần Công Huân1984Nam
35Trần Thị Linh Đan1981Nữ
36Thái Văn Bỉnh1966Nam
37Thái Thị Tuyết Anh1967Nữ
38Nguyễn Thanh Khê1965Nam
39Phan Thị Nhị1928Nữ
40Lê Đỗ Khương Nguyên1992Nam
41Lê Đỗ Thiên Trúc1989Nữ
42Hoàng Ngọc Bính1958Nam
43Hoàng Ngọc Tuấn1989Nam
44Nguyễn Thị Mỹ Ngọc1989Nữ
45Đào Thị Yến Nhi1995Nữ
46Đào Thị Yến Nhung2000Nữ
47Dương Thị Hằng1986Nữ
48Nguyễn Hoài Phong1987Nam
49Nguyễn Thanh Hải1987Nữ
50Lê Văn Phong1989Nam
51Lê Văn Phi1991Nam
52Lê Thị Hiếu1984Nữ
53Phan Thị Nga1974Nữ
54Ngô Nhật Huy1988Nam
55Ngô Hải Hà1991Nam
56Nguyễn Thị Tú1963Nữ
57Hoàng Trọng Nghĩa1976Nam
58Lê Công Huy1974Nam
59Lê Thị Thùy Linh2006Nữ
60Lê Thị Thanh Thảo1979Nữ
61Nguyễn Thị Trúc Linh1983Nữ
62Nguyễn Thị Tám Điệp1954Nữ
63Lý Minh Toàn1974Nam
64Huỳnh Kim Phụng1969Nữ
65Phan Văn Sửu1965Nam
66Nguyễn Thị Ngọc Quyền1998Nữ
67Lê Đức Dũng1964Nam
68Lê Nhật Anh Vy2004Nữ
69Lê Nhật Anh Thư2007Nữ
70Nguyễn Thị Khương1949Nữ
71Nguyễn Minh Tân1963Nam
72Vũ Văn Lực1949Nam
73Nguyễn Thị Kim Phượng1966Nữ
74Nguyễn Phương Uyên1977Nữ
75Nguyễn Ý Nhi2001Nữ
76Trịnh Thị Tiền1964Nữ
77Nguyễn Thị Nguyệt Ánh1958Nữ
78Huỳnh Vũ Nhân1992Nam