Liên hệ: 0901.8.01.024|info@ykhoahopnhan.vn

Cập nhật quyền lợi đối với thẻ BHYT

2020-12-25T16:37:23+07:0025/12/2020, 4:33:29 Chiều |

Cập nhật quyền lợi đối với thẻ BHYT có nơi đăng ký KCB ban đầu tại Phòng khám đa khoa Hợp Nhân (79-536) Kể từ ngày 1/1/2020 Người bệnh được hưởng % chi phí điều trị nội trú trong phạm vi hưởng theo mức hưởng BHYT tại bệnh viện tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.