Thông tin Bác sĩ

BSCKII. Huỳnh Thị Hồng Anh

Chuyên khoa Nội

Số CCHN: 000613/HCM-CCHN

BSCKI. Đỗ Thị Liên

Chuyên khoa Nội

Số CCHN: 000208/HCM-CCHN

BSCKI. Đỗ Thị Thu Thảo

Chuyên khoa Nội

Số CCHN: 001687/HCM-CCHN

BSCKI. Thái Thị Tuyết Hồng

Chuyên khoa Nội

Số CCHN: 001297/HCM-CCHN

BSCKI. Dương Bích Thủy

Chuyên khoa Nội

Số CCHN: 002475/HCM-CCHN

BS. Phạm Thị Phụng

Chuyên khoa Nội

Số CCHN: 0017119/HCM-CCHN

BS. Đặng Trịnh Cao Triệu

Chuyên khoa Nội – Nội tim mạch

Số CCHN: 038322/HCM-CCHN

BS. Huỳnh Thị Ngọc Dương

Chuyên khoa Nội

Số CCHN: 045959/HCM-CCHN

BS. Trần Thị Thanh Tâm

Chuyên khoa Da Liễu

Số CCHN: 007225/KH-CCHN

BSCKI. Lê Thị Hoàng Yến

Chuyên khoa Sản phụ khoa

Số CCHN: 0002057/ĐT-CCHN

BSCKI. Nguyễn Thị Thắng

Chuyên khoa Mắt

Số CCHN: 000081/HCM-CCHN

BSCKI. Ngô Minh

Chuyên khoa Tai mũi họng

Số CCHN: 004379/HCM-CCHN

BS. Hoàng Thị Bích Hiền

Chuyên khoa Răng hàm mặt

Số CCHN: 038690/HCM-CCHN

BS. Giang Tú

Chuyên khoa Răng hàm mặt

Số CCHN: 008503/HCM-CCHN

BSCKI. Võ Thiên Nhàn

Chuyên khoa Phục hồi chức năng

Số CCHN: 001047/HCM-CCHN

BS. Phan Thị Nhàn

Chuyên khoa Phục hồi chức năng

Số CCHN: 005046/HT-CCHN

BSCKI. Trần Anh Tuấn

Nội soi tiêu hóa

Số CCHN: 011721/HCM-CCHN

BSCKI. Huỳnh Công Hiếu

Chẩn đoán hình ảnh

Số CCHN: 001844/HCM-CCHN

DS. Tôn Nữ Quỳnh Như

Dược sĩ

Số CCHN: 5246/HCM-CCHND