Thông tin Bác sĩ

BSCKII. Huỳnh Thị Hồng Anh

Chuyên khoa Nội

Số CCHN: 000613/HCM-CCHN

BSCKI. Đỗ Thị Liên

Chuyên khoa Nội

Số CCHN: 000208/HCM-CCHN

BSCKI. Đỗ Thị Thu Thảo

Chuyên khoa Nội

Số CCHN: 001687/HCM-CCHN

BSCKI. Dương Bích Thủy

Chuyên khoa Nội

Số CCHN: 002475/HCM-CCHN

BS. Phạm Thị Phụng

Chuyên khoa Nội

Số CCHN: 0017119/HCM-CCHN

BS. Đặng Trịnh Cao Triệu

Chuyên khoa Nội – Nội tim mạch

Số CCHN: 038322/HCM-CCHN

BS. Trần Tố Linh

Chuyên khoa Nội

Số CCHN: 024318/HCM-CCHN

BSCKI. Lê Thị Hoàng Yến

Chuyên khoa Sản phụ khoa

Số CCHN: 0002057/ĐT-CCHN

Bs. Nguyễn Văn An

Chuyên khoa Ngoại

Số CCHN: 0024323/HCM-CCHN

ThS. BS. Đỗ Minh Lâm

Chuyên khoa Mắt

Số CCHN: 013378/HCM-CCHN

BS. Trần Thị Thanh Tâm

Chuyên khoa Da Liễu

Số CCHN: 007225/KH-CCHN

Bs. Nguyễn Thị Thu Thủy

Chuyên khoa Da Liễu

Số CCHN: 00124/TH-CCHN

BSCKI. Trần Anh Tuấn

Nội soi tiêu hóa

Số CCHN: 011721/HCM-CCHN

BSCKI. Ngô Minh

Chuyên khoa Tai mũi họng

Số CCHN: 004379/HCM-CCHN

BS. Hoàng Thị Bích Hiền

Chuyên khoa Răng hàm mặt

Số CCHN: 038690/HCM-CCHN

BS. Giang Tú

Chuyên khoa Răng hàm mặt

Số CCHN: 008503/HCM-CCHN

BSCKI. Võ Thiên Nhàn

Chuyên khoa Phục hồi chức năng

Số CCHN: 001047/HCM-CCHN

BS. Nguyễn Viết Diễn

Chuyên khoa Phục hồi chức năng

Số CCHN: 002923/PY-CCHN

BSCKI. Huỳnh Công Hiếu

Chẩn đoán hình ảnh

Số CCHN: 001844/HCM-CCHN

BS. Lê Thị Kiều

Chẩn đoán hình ảnh

Số CCHN: 008128/QNA-CCHN

DS. Tôn Nữ Quỳnh Như

Dược sĩ

Số CCHN: 5246/HCM-CCHND

Ngô Như Ý

Dược sĩ trung học

Nguyễn Thị Kim Ly

Dược sĩ trung học

Đào Thị Kim Tuyến

Điều dưỡng

Số CCHN: 001331/HCM-CCHN

Hồ Thị Thúy Hằng

Điều dưỡng

Số CCHN: 001293/HCM-CCHN

Lê Thị Việt Hồng

Điều dưỡng

Số CCHN: 005596/HCM-CCHN

Nguyễn Thị Thơm

Điều dưỡng

Số CCHN: 050961/HCM-CCHN

Huỳnh Thị Huyền Trân

Điều dưỡng

Số CCHN: 0003067/LA-CCHN

Võ Thị Thùy Ân

Điều dưỡng

Số CCHN: 052118/HCM-CCHN

Trần Thị Như Nguyên

Điều dưỡng

Số CCHN: 051754/HCM-CCHN

Vũ Huyền Mơ

Điều dưỡng

Số CCHN: 051458/HCM-CCHN

Ngô Thị Thùy Linh

Điều dưỡng

Số CCHN: 004140/HCM-CCHN

Hoàng Quốc Anh

Điều dưỡng

Số CCHN: 043067/HCM-CCHN

Lê Thị Ngọc Ánh

KTV. Khoa Xét nghiệm

Số CCHN: 050950/HCM-CCHN

Nguyễn Mai Thiên Sâm

KTV. Khoa Xét nghiệm

Lý Đình Nguyên

KTV. Khoa Xét nghiệm

Trịnh Việt Khoa

KTV Chẩn đoán hình ảnh

Số CCHN: 0035780/HCM-CCHN

Đoàn Thị Kim Anh

KTV Chẩn đoán hình ảnh

Số CCHN: 052486/HCM-CCHN

Phạm Chí Tâm

KTV. Phục hồi chức năng

Số CCHN: 017236/HCM-CCHN

Huỳnh Thị Mỹ Duyên

KTV. Phục hồi chức năng

Số CCHN: 003267/PY-CCHN