Các biến thể của Virus SARS-CoV-2 ghi nhận tại Việt Nam

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về chống COVID-19 diễn ra sáng 29/5/2021, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết Việt Nam đã xuất hiện thêm đột biến virus SARS-CoV-2 giữa chủng Ấn Độ và Anh.
Nguồn: TTXVN