Việt Nam ghi nhận 7 biến chủng của SARS-CoV-2

Kết quả giải trình tự gien các mẫu bệnh phẩm của các ca nhập cảnh vào Việt Nam đã phát hiện 7 biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19.

Nguồn: TTXVN