123 đơn vị thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19

Tính đến ngày 29/4/2021, trên toàn quốc đã có 123 đơn vị được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19.
Nguồn: TTXVN