Ngày sức khỏe thế giới (7/4): 10 vấn đề sức khỏe toàn cầu năm 2021

Đại dịch COVID-19 đe dọa sẽ cản trở những tiến bộ về sức khỏe trên phạm vi toàn cầu đã đạt được trong hai thập kỷ qua. Do đó, bước vào năm 2021, các quốc gia trên toàn thế giới cần phải tiếp tục chiến đấu với đại dịch này.
Nguồn: TTXVN