Niềm vui an toàn khi khai báo y tế điện tử tại phòng khám Hợp Nhân

🌻Sự quan tâm và thấu hiểu của các cô chú, anh chị trong khai báo y tế điện tử tại phòng khám Hợp Nhân.
Xin cảm ơn các cô chú, anh chị đã cùng phòng khám Hợp Nhân tạo nên những hình ảnh đẹp trong mùa COVID.