Ngày thính lực thê giới 3/3

25% dân số thế giới có nguy cơ mắc bệnh thính giác năm 2050
Hà Nội (TTXVN 3/3) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo đến năm 2050, cứ 4 người trên thế giới thì có 1 người gặp vấn đề về thính giác.