Cập nhật quyền lợi đối với thẻ BHYT

Cập nhật quyền lợi đối với thẻ BHYT có nơi đăng ký KCB ban đầu tại Phòng khám đa khoa Hợp Nhân (79-536)
🆕 Kể từ ngày 1️⃣/1️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣, Người bệnh được hưởng 💯% chi phí điều trị nội trú 🛏 trong phạm vi hưởng theo mức hưởng BHYT tại bệnh viện tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.
❇️ Ngoài ra, vẫn tiếp tục hưởng các quyền lợi BHYT trước đây khi đi khám chữa bệnh (KCB) BHYT gồm:
📌 Mức hưởng BHYT (% chi phí được Nhà nước hỗ trợ thanh toán) khi điều trị đúng tuyến:
➡️ Theo mức hưởng ghi trên thẻ:
🔘 Mức 1: 100% trong phạm vi được hưởng, không áp dụng tỷ lệ;
🔘 Mức 2: 100% trong phạm vi được hưởng, có áp dụng tỷ lệ;
🔘 Mức 3: 95% trong phạm vi được hưởng, có áp dụng tỷ lệ;
🔘 Mức 4: 80% trong phạm vi được hưởng, có áp dụng tỷ lệ;
🔘 Mức 5: 100%, kể cả chi phí ngoài phạm vi được hưởng BHYT.
➡️ 💯% chi phí KCB (không phụ thuộc mức hưởng) trong phạm vi được hưởng khi:
🍂 Khám chữa bệnh tại tuyến xã;
🍂 Hoặc chi phí cho một lần KCB <15% mức lương cơ sở (< 223.500đ);
🍂 Hoặc có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB BHYT trong năm > 6 tháng lương cơ sở (>8.940.000đ).
➡️ 40% chi phí điều trị nội trú 🛏 trong phạm vi hưởng theo mức hưởng BHYT tại bệnh viện tuyến trung ương (trái tuyến)
📌 Hệ thống cơ sở y tế đúng tuyến: Là các cơ sở y tế chấp nhận thẻ BHYT đăng ký tại Phòng khám đa khoa Hợp Nhân, gồm:
➡️ Tất cả bệnh viện (tất cả tuyến) trong phạm vi cả nước trong trường hợp cấp cứu;
➡️ Tất cả bệnh viện quận/huyện trong phạm vi cả nước, tại TpHCM có 41 bệnh viện công lập và ngoài công lập;
➡️ Tất cả phòng khám đa khoa có khám BHYT trong phạm vi TpHCM, hiện có 79 phòng khám công lập và ngoài công lập.
⛳️ Xem thêm:
Phòng Khám đa khoa Hợp Nhân được Sở Y tế đánh giá đạt🔝Chất lượng PKĐK tại Cổng thông tin điện tử ngành Y tế:

🆑 Phòng Khám Hợp Nhân được Sở Y tế ghi nhận là phòng khám đa khoa “Chất lượng và nhân văn” tại Cổng thông tin điện tử ngành Y tế: http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn/…/tin-anh-mo…