Tọa đàm “Tự tri Tự tại” Ni sư Thích Nữ Liễu Pháp

Tự tri tự tại – Ni Sư Thích Nữ Liễu Pháp
Là nhân viên y tế, chúng con đều biết mình cần nạp năng lượng tích cực để bắt đầu một ngày chăm sóc người bệnh, tuy nhiên khi chưa có tâm an lành thì thật khó để giữ cho năng lượng tích cực luôn được tràn đầy. Năng lượng ấy sẽ dần vơi đi khi thân mình mệt mỏi, khi phiền muộn xuất hiện.
Thế nhưng tâm an lành là gì? Làm sao có được tâm an lành khi mà mình còn chưa rõ bản chất của tâm thế nào? Hình tướng ra sao?
Với kiến thức, thời gian tu tập và cảm nghiệm nhiều năm của mình, Ni Sư Bhikkhunī Viditadhammā Thích Nữ Liễu Pháp đã hướng dẫn nhân viên y tế Phòng khám Hợp Nhân và Trung tâm trị liệu Phục hồi chức năng An Nhiên chúng con, từng bước:
🍂Hiểu rõ tâm an lành có được từ đâu và chúng con cảm thấy thật hạnh phúc khi hiểu được tâm an lành chỉ có được từ chính mình, không bởi do điều kiện bên ngoài.
🍂 Biết cách nghĩ đúng để chấp nhận, thuận duyên với hoàn cảnh hiện tại của mình nhờ hiểu đúng về “Nhân – quả”.
🍂 Biết cách thực hành để có được tâm an lành cho mình, đặc biệt là vào những lúc phiền muộn, khi tâm an lành vắng mặt: Ni Sư giúp chúng con biết cách nhìn thấy, biết rõ tâm gì đang có mặt khi đang phiền muộn (tâm sân, tâm tham cầu, …) và thực tập cách làm chủ dòng suy nghĩ của mình, thiết lập bộ lọc nhìn rõ tâm trước khi nói, hành động, giảm dần những hành động bản năng, tự nhiên chưa qua bộ lọc.
🍁Nhờ đề tài Ni Sư cho trước 01 tháng để chúng con tự nghiền ngẫm, suy tư, trăn trở mà nhân viên y tế chúng con đã có 01 tháng sống trong pháp “Tự tri tự tại” và có thể hiểu được những điều Ni Sư giảng chiều nay. Chúng con kính tri ân Ni Sư đã dành nhiều thời gian để lắng nghe từng suy nghĩ của chúng con, đã từ ái, mở rộng lòng chỉ dạy chúng con biết cách có được tâm an lành để tự giúp mình và giúp người bệnh.
P/s: 🎬Bên cạnh các hình ảnh của buổi pháp thoại là hình ảnh Ni Sư đang lắng nghe nhân viên y tế trình bày suy nghĩ của mình về “Tự tri tự tại” thể hiện qua trang trí các góc sách trong phòng khám.

Bài thuyết giảng “Tự tri tự tại” của Ni Sư Liễu Pháp