Cúng dường thẻ BHYT cho Quý Ni tại Thiền viện Viên Không Ni

Hợp Nhân thật hạnh phúc khi có đủ duyên lành cúng dường thẻ BHYT và được chăm sóc y tế cho Quý Ni tại Thiền viện Viên Không Ni
Xã Tóc Tiên, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Năm 2020