An toàn ngày Vu lan tại Tu viện Khánh An

Phòng khám Hợp Nhân tham gia sàng lọc COVID-19, giúp an toàn cho ngày Lễ “Nguyện làm con thảo” tại tu viện Khánh An!