Tuần lễ chăm sóc y tế Quý Tu sĩ mùa An Cư 2019

Sự tận tâm, ấm áp

Sự tận tình, nụ cười, sự sẵn sàng cho từng công đoạn, vẻ yên lặng, tập trung, sự chu đáo của từng nhân viên y tế của Hợp Nhân đã để lại trong lòng các Tu sĩ một nét đẹp “tận tâm, ấm áp” – điều rất khó gặp trong cuộc sống hàng ngày – lời cảm nhận của gần 100 Tu sĩ khi trải nghiệm sự chăm sóc của Hợp Nhân trong 1 tuần vừa qua và hơn thế nữa, nét đẹp đó không chỉ dành riêng cho các Tu sĩ mà cũng chính là văn hóa sống của con người Hợp Nhân với tất cả người bệnh nơi đây.
Click “<“, “>” để xem thêm hình