Gói tiêm chủng dành cho trẻ trên 12 tháng

Stt Phòng bệnh Tên Vacxin Nhà sản xuất Nước sản xuất Nồng độ Số liều Bắt đầu Dãy tuổi cần tiêm và Khoảng cách các liều Lưu ý
1 Viêm gan A Avaxim 80U Sanofi Pháp 80U/0.5ml 2 12 tháng 1-15 tuổi: 2 mũi cách nhau 6-36 tháng
2 Viêm gan A + B Twinrix GSK Bỉ 1ml 2* 12 tháng 1-15 tuổi: 2 mũi cách nhau 6-12 tháng Từ 16-60 tuổi: 3 mũi vào các thời điểm 0-1-6 tháng Hoặc 4 mũi vào các thời điểm: 0-7-21 ngày và 12 tháng 2 + 3 có thể dùng thay thế 4
3 5 trong 1:
Bạch hầu, ho gà, uốn ván + bại liệt + HIB
Pentaxim
(5 in 1)
Sanofi Pháp 0.5ml 1 Mũi nhắc 15 – 18 tháng
4 6 trong 1:
Bạch hầu, ho gà, uốn ván + bại liệt + HIB + Viêm gan B
Hexaxim
(6 in 1)
Sanofi Pháp 0.5ml 1 Mũi nhắc 1 – 5 tuổi: 1 mũi nhắc sau mũi 3 ít nhất 6 tháng
5 Sởi, Quai bị, Rubella MMR II
(3 in 1)
MSD Mỹ 0.5ml 1 12 tháng 10-60 tuổi: 1 mũi Nếu trẻ đã chích sởi đơn lúc 9 tháng thì sẽ chích MMR lúc 18 tháng
6 Thủy đậu (trái rạ) Varicella GreenCross Hàn Quốc 0.5ml 2 12 tháng 1-12 tuổi: 2 mũi vào các thời điểm 0-3 tháng 13-60 tuổi: 2 mũi vào các thời điểm 0-1,5 tháng
7 Viêm não Nhật Bản Jevax Vabiotech Việt Nam 1ml 3 12 tháng 1-3 tuổi: 3 mũi (0.5ml) vào các thời điểm 0-2 tuần-12 tháng 4-60 tuổi: 3 mũi ( 1ml) vào các thời điểm 0-2 tuần-12 tháng
8 Thương hàn Typhim Vi Sanofi Pháp 0.5ml 1 24 tháng 10-60 tuổi: 1 mũi
9 Tả Morcvax Vabiotech Việt Nam 1.5ml 2 24 tháng 2-60 tuổi: 2 liều cách nhau 14 ngày
Liều có dánh dấu *: Số liều điều chỉnh theo độ tuổi hoặc theo phác đồ hoặc khi có phòng ngừa phối hợp với vacxin khác
Ngoài ra, nên tiêm bổ sung để hoàn chỉnh các bệnh cần tiêm chủng <12 tháng (nếu chưa tiêm đủ)