Gói tiêm chủng dành cho trẻ dưới 12 tháng

Stt Phòng bệnh Tên Vacxin Nhà sản xuất Nước sản xuất Nồng độ Số liều Bắt đầu Dãy tuổi cần tiêm và Khoảng cách các liều Lưu ý
1 Lao BCG IVAC Việt Nam 0.5mg 1 Mới sinh 0 – 12 tháng: 0.1ml = 0.05mg 1 – 60 tuổi: 0.1ml = 0.1mg Bé thường đã tiêm tại bệnh viện ngay khi được sinh ra
2 Viêm gan B Engerix B GSK Bỉ 10mcg/0.5ml 3* Mới sinh 0 – 19 tuổi: 3 mũi vào các thời điểm: 0-1-6 tháng Hoặc 4 mũi vào các thời điểm: 0-1-2-12 tháng
3 5 trong 1:
Bạch hầu, ho gà, uốn ván + bại liệt + HIB
Pentaxim
(5 in 1)
Sanofi Pháp 0.5ml 3 2 tháng 2 tháng – 5 tuổi: 3 mũi vào các thời điểm 0-2-4 tháng Khi đã chích Viêm gan B trong chương trình TCMR
4 6 trong 1:
Bạch hầu, ho gà, uốn ván + bại liệt + HIB + Viêm gan B
Hexaxim
(6 in 1)
Sanofi Pháp 0.5ml 3 2 tháng 2 tháng – 5 tuổi: 3 mũi vào các thời điểm 0-1-2 tháng Tương đương tiêm chủng mục 2 + 3
5 Tiêu chảy Rotateq MSD Mỹ 2ml 3 2 tháng 2 – 8 tháng: 3 liều vào các thời điểm 0-1-2 tháng
6 Viêm phổi, viêm màng não do phế cầu Synflorix GSK Bỉ 0.5ml 4* 2 tháng 2 – 6 tháng: 3 mũi vào các thời điểm 0-1-2 tháng và nhắc sau mũi 3 ít nhất 6 tháng 7 – 12 tháng: 2 mũi vào các thời điểm 0-1 tháng và nhắc sau mũi 2 ít nhất 2 tháng 1-5 tuổi: 2 mũi vào các thời điểm 0-2 tháng
7 Viêm não mô cầu B + C Va-Mengoc
BC
Instituto Finlay
de Vacunas
Cu ba 0.5ml 2 6 tháng 6 tháng – 60 tuổi: 2 mũi vào các thời điểm 0-2 tháng
8 Cúm mùa Vaxigrip Sanofi Pháp 0.25ml 2 6 tháng 6 tháng -3 tuổi: 2 mũi vào các thời điểm 0-1 tháng
9 Sởi MVVac Polyvac Việt Nam 0.5ml 1* 9 tháng 9 tháng- 60 tuổi: 2 mũi vào các thời điểm 0-6 (hoặc 9) tháng
Liều có dánh dấu *: Số liều điều chỉnh theo độ tuổi hoặc theo phác đồ hoặc khi có phòng ngừa phối hợp với vacxin khác